Επικοινωνία

Επικοινωνία

Τυροκομική Μεσσήνης
Έδρα: Μουλαβασίλη 34, 24200, Μεσσήνη Μεσσηνίας
Τυροκομείο: Θέση Παναγίτσα, Μαυρομμάτι Μεσσήνης

Τηλέφωνο Παραγγελιών: 27220 24087
Τηλέφωνο Τυροκομείου: 27220 23139
E-mail: info@tyrokomikimessinis.gr

Φόρμα Επικοινωνίας