Πιστοποιήσεις

Η Τυροκομική Μεσσήνης από το 1950 έχει ως στόχο να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της είναι άξια της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε μέχρι σήμερα.
Από την πρώτη ύλη μέχρι την στιγμή που τα προϊόντα μας θα φτάσουν στο τραπέζι σας εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ποιότητας το οποίο εξασφαλίζει την υγεία των καταναλωτών.

Συλλέγουμε το γάλα από πάνω από 150 παραγωγούς από όλα τα χωριά του νομού Μεσσηνίας ακόμα και από τα πιο απομακρυσμένα. Οι κτηνοτρόφοι μας έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια και ελέγχονται από εγκεκριμένο εργαστήριο που είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΓΑΚ για την ποιότητα του γάλακτος που παραλαμβάνουμε.

Για την συλλογή του γάλακτος έχουμε αναπτύξει ένα καθημερινό δίκτυο παραλαβής πρόβειου και γίδινου γάλακτος που επεκτείνεται σε όλο το νομό Μεσσηνίας. Το γάλα συλλέγεται αυθημερόν από τους κτηνοτρόφους μέσα από παγολεκάνες που τους έχει προμηθεύσει η ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ οι οποίες κρατούν το γάλα στην ιδανική θερμοκρασία συντήρησης και μεταφέρεται στο τυροκομείο με ισόθερμα βυτιοφόρα ώστε το γάλα να διατηρεί αναλλοίωτη την φρεσκάδα και την ποιότητα του.

Για την εξασφάλιση της υγείας των καταναλωτών καθώς και της ποιότητας των προϊόντων μας Η Τυροκομική Μεσσήνης εφαρμόζει σύστημα ασφάλειας τροφίμων HACCP πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 22000 για όλα τα προϊόντα μας, από τη παραλαβή και παστερίωση του γάλακτος μέχρι την παράδοση στον πελάτη.

Επιπλέον η ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ είναι πιστοποιημένη από τον Ελληνικό γεωργικό οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» με τα πιστοποιητικά AGROCERT που αφορούν την παραγωγή των προϊόντων Σφέλα και Φέτα καθώς είναι προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την παραγωγή τους.

ISO 22000 GR
ISO 22000 EN
Πιστοποιητικό Σφέλας
Πιστοποιητικό Φέτας