Σάρωσε τα βραβεία η ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ στην έκθεση Dairy Expo 2016!

Στον φετινό διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε στην 4η έκθεση Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας Dairy Expo 2016 που πραγματοποιήθηκε στις 30/09 – 02/10/2016, με την επιστημονική επιμέλεια του Κολεγίου Περρωτής της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και ομάδας έμπειρων καθηγητών, τα τυροκομικά προϊόντα απέσπασαν τα κάτωθι βραβεία:

  • ΦΕΤΑ ΠΟΠ – ΧΡΥΣΟ
  • ΓΙΔΙΝΟ ΤΥΡΙ – ΧΡΥΣΟ
  • ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΧΡΥΣΟ
  • ΣΦΕΛΑ ΠΟΠ – ΑΡΓΥΡΟ
  • ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΧΑΛΚΙΝΟ
  • ΜΥΤΖΗΘΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΕΡΗ – ΧΑΛΚΙΝΟ

Είναι προφανές, ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα προϊόντα βραβεύονται σε κάθε συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ποιότητας και γεύσης. Αυτό οφείλεται ασφαλώς στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής που εφαρμόζουν στην εταιρεία από το 1950 μέχρι σήμερα και φυσικά στην ποιότητα του γάλακτος και των σύγχρονων εγκαταστάσεων.